Tietosuojaseloste

Yrityksen kotisivu http://www.rork.fi.

Kaikki kotisivuilla löytyvä materiaali on Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy:n omaisuutta.

 

 

Rovaniemen ratsastukseskus Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Nimi:                                   Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy

Y-tunnus:                             2551828-7

Osoite:                                Kajaanintie 1

Postinumero:                       96400

Postitoimipaikka:                Rovaniemi

Puhelinnumero:                  044 348 2640

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                   Meiju Helisten

Osoite:                                Kajaanintie 1

Postinumero:                       96400

Postitoimipaikka:                Rovaniemi

Puhelinnumero:                   044 666 068

Sähköposti:                         meiju@rork.fi

 

Tässä selosteessa viittaamme ”Sinulla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin sekä muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten asiakkaiden huoltajiin ja lähiomaisiin

Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy on sitoutunut pitämään henkilötietosi turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvaamme, miten Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietosi.

 

Mitä henkilötietoja Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy kerää

 

Henkilötiedot saamme ainoastaan suoraan sinulta. Pyydämme sinulta osoitetiedot sekä puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen sekä mahdollisesti tietoja ruokavaliostasi kurssien yhteydessä.  Tarvittaessa pyydämme myös terveyteen liittyviä tietoja.

 

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Tarvitsemme henkilötietosi laskutusta varten ja tietosi näkyvät myös kirjanpitotositteissa. Onnettomuustilanteen varalta tarvitsemme lähiomaisten ja huoltajien yhteystiedot. Jotta voimme varmistaa turvallisuutesi ratsastuskursseilla ja -tunneilla, tarvitsemme tietoja mahdollisista harrastukseen vaikuttavista sairauksistasi ja ruokavaliostasi. Tukesin ohjeen mukaan ratsastuspalveluiden tarjoajan on pidettävä onnettomuuskirjanpitoa. Mikäli olet antanut luvan, lähetämme sinulle kaupallisia tiedotteita tekstiviestillä.

 

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

 

KuTuL 8 § §:ssä säädetty ilmoitusvelvollisuus, jos palvelusta havaitaan aiheutuvan vaaraa. Rovaniemen Ratsastuskeskus  Oy ilmoittaa ratsastustunneilla tapahtuneista onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista Rovaniemen kaupungin tuoteturvallisuusviranomaiselle. Kirjanpitotiedot voidaan joutua luovuttamaan Verohallinnolle verotarkastuksen yhteydessä.

 

Tietojen säilytysaika

 

Säilytämme tietoja koko asiakassuhteen ajan.  Asiakassuhteen päättyessä tiedot poistetaan lopullisesti laskutusohjelmasta ja asiakasrekisteristä. Kirjanpitolain 2. luvun 10.§:ssä säädetään kirjanpitotositteiden säilyttämisestä. Tositteita, joissa on asiakkaan nimi, säilytetään lain vaatimat 6 vuotta. 

 

Rekisterin suojaus

 

Henkilötietojasi yrityksessämme kerää ja käsittelee Meiju Helisten (toimitusjohtaja) ja Siru Lahtinen (tallitoimintaan osallistuva ratsastuksenohjaaja). Muilla henkilöillä ei ole salasanoin suojattuihin tiedostoihin ja laskutus- sekä kirjanpito-ohjelmaan pääsyä. Kaikki tiedot säilytetään sähköisessä muodossa. Kirjanpitotositteet säilytetään manuaalisessa muodossa.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

 

 

Rovaniemellä 24.5.2018

Rovaniemen Ratsastuskeskus Oy